Begrippen

Organen
Binnen de Chinese geneeskunde omvatten de organen niet alleen het fysieke orgaan, maar alle functies en processen waar het orgaan volgens de Chinese geneeskunde mee verbonden is. Wanneer de Chinese organen in de tekst bedoeld worden, zijn zij met een hoofdletter geschreven (bijvoorbeeld Lever).

Taoïsme
De filosofie die ten grondslag ligt aan acupunctuur is het Taoïsme. Het Taoïsme is een duizenden jaren oude Chinese levensfilosofie. Deze is ontstaan door het observeren van de natuur. Zo kwam men achter de principes van de werking van de natuur en het universum. Vervolgens probeerden de oude Taoïsten zoveel mogelijk in harmonie te leven met deze natuurprincipes. Ze ontdekten namelijk dat het zinloos was om tegen deze natuurprincipes in te gaan en dat je het beste je doelen kan bereiken in harmonie met deze principes. Binnen de acupunctuur speelt de filosofie van het Taoïsme een grote rol. Het belangrijke Taoïstische principe van Yin en Yang vormt de basis van deze gezondheidsleer.

Vol en leeg
Bij de diagnose van klachten wordt ook altijd gekeken of een klacht een volte is (iets wat de doorstroom blokkeert) of een leegte (te weinig Qi en bloed om te stromen). Je kan dit vergelijken met een rivier die niet goed stroomt doordat deze geblokkeerd wordt door modder en stenen (volte) of niet meer goed stroomt doordat er niet genoeg water is (leegte). Acupunctuur kan aan beide situaties een waardevolle bijdrage leveren door of het obstakel te verwijderen of de Qi en het bloed in het lichaam op te bouwen om zo de doorstroming te verbeteren.

Qi
Qi is de energie die voortkomt uit het spel van Yin en Yang. Deze energie stroomt ook door ons lichaam. Voor een goede gezondheid is het van belang dat deze energie vrijelijk door ons lichaam kan stromen en dat deze in balans is.

Yin en Yang
Yin en Yang zijn binnen het Taoïsme de twee basisprincipes van het universum. Alles in het universum is opgebouwd uit het samenspel van deze twee krachten.

Yang is licht, warm, bewegelijk en naar buiten gericht. Yin is donker, koud, voedend en naar binnen gericht. Deze twee krachten zijn van elkaar afhankelijk (zonder de een kan de ander niet bestaan), ze bezitten altijd een deel van de ander en ze kunnen in elkaar veranderen. Je kan Yin en Yang terugzien in de natuur, bijvoorbeeld in de cyclus van dag en nacht, waarbij dag Yang is en de nacht Yin. Net als het Yin en Yang  symbool lopen deze langzaam in elkaar over in een continue cyclus. ’s Ochtends wordt het langzaam licht (Yin neemt af, Yang groeit) totdat ’s middags de zon op zijn hoogste punt is (Yang). Vervolgens gaat de zon weer zakken (Yang neemt af, Yin groeit), totdat het helemaal donker is (Yin). Deze cyclus is toe te passen op alle zaken in het universum, zoals de seizoenen, de stand van de maan en het levensverloop.