Tinnitus en acupunctuur

acupunctuur en tinitusAcupunctuur kan effectief zijn bij het behandelen van tinnitus. Zowel de symptomen als de onderliggende oorzaak worden behandeld.

Over tinnitus
Tinnitus (oorsuizen) is een aandoening van het gehoorsysteem dat gepaard gaat met het horen van een hinderlijke piep- of bromtoon. Dit geluid is een zogenaamd schijngeluid. Het ontstaat doordat het gehoororgaan of de zenuwbaan signalen doorgeven aan de hersenen, terwijl er geen geluid is.

Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn er de oorzaak van. Ook spiertjes rond het oor die zich samentrekken of problemen in het middenoor kunnen tinnitusklachten veroorzaken. Andere oorzaken van tinnitus zijn afwijkingen aan bloedvaten in het hoofd of een hoge bloeddruk, die een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag veroorzaken. Het geluid wordt vooral waargenomen wanneer er weinig omgevingsgeluid is.

Tinitus behandelen met acupunctuur

Tinnitus is meestal goed te behandelen met acupunctuur. Zowel de symptomen als de onderliggende oorzaak worden behandeld. Meestal zijn of de Nieren (lage pieptoon) of de Lever (hoge pieptoon) betrokken bij tinnitus. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen vol en leeg. Tinnitus die acuut is met een hoge toon wordt meestal als vol aangeduid en tinnitus die langzaam opkomt en een lage toon heeft wordt als leeg aangeduid. Acupunctuur kan aan beide situaties een waardevolle bijdrage leveren, waarbij tinnitus die als vol wordt aangeduid meestal makkelijker te behandelen is.

Wilt u een afspraak maken
Wilt u meer informatie over acupunctuur
Wilt u meer informatie over de behandelaar

Bovenstaande informatie is een vereenvoudigde versie van de Chinese geneeskunde. Raadpleeg bij gezondheidsklachten indien nodig altijd een huisarts of gediplomeerde acupuncturist.